Wensing Coaching | Privacyverklaring
1533
page-template-default,page,page-id-1533,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-3.1,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Privacyverklaring

 

Wensing Coaching, gevestigd aan de Weidehek 11, 4824AT Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Wensing Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gegevens die verwerkt worden

Als je gebruik maakt van diensten van Wensing Coaching dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je in eerste instantie via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op www.wensingcoaching.nl of via de mail. Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een intakefomulier in. De gegevens waarnaar wordt gevraagd zijn:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Geboortedatum en -plaats
  • E-mailadres
  • Burgerlijke staat
  • Organisatie en functie
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

De reden dat ik deze gegevens verwerk is om een (eventueel) persoonlijk coaching traject op maat te kunnen bieden. Jouw gegevens gebruik ik om te verwerken in een (eventueel) voorstel. Daarnaast gebruik ik ze om (eigen) administratie vast te leggen, en jouw vertreksituatie in kaart te brengen. Het vastleggen van de gegevens die van belang zijn voor het coaching traject. Tot slot gebruik ik ze om met jou (en eventueel jouw werkgever) te kunnen communiceren gedurende (en eventueel na afloop) van het coaching traject. Dit laatste gebeurt enkel en alleen na expliciet voorafgaand overleg met jou. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw traject. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wensing Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden tot 5 jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard.

 

Delen met anderen

Wensing Coaching deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wensing Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Wensing Coaching jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken in het kader van onze dienstverlening, echter dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wensingcoaching.nl. Ook mag je een bezwaar indienen tegen de verwerking van de gegevens via dit email adres. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wensing Coaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten ie worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (coach Wensing Coaching) tussen zit.

 

Beveiliging

Wensing Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via info@wensingcoaching.nl

 

Meer informatie of een klacht?

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Wensing Coaching kun je contact opnemen via info@wensingcoaching.nl

Voor meer informatie over privacy of het indienen van een klacht kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.