Gegevens die verwerkt worden

Als je gebruik maakt van mijn coaching (de diensten van Wensing Coaching) dan heb ik (Wensing Coaching) wat gegevens van jou nodig. Die verstrek je in eerste instantie via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op www.wensingcoaching.nl of via de mail. Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een intakeformulier in. De gegevens waarnaar ik vraag zijn:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Geboortedatum en -plaats
  • E-mailadres
  • Burgerlijke staat
  • Organisatie en functie
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

De reden dat ik deze gegevens verwerk is om een coaching traject op maat te kunnen bieden. Jouw gegevens gebruik ik om te verwerken in een (eventueel) voorstel. Daarnaast gebruik ik ze om (eigen) administratie vast te leggen, en een beeld te krijgen bij jouw ‘uitgangspositie’. Het vastleggen van de gegevens die van belang zijn voor het coaching traject.
Tot slot gebruik ik ze om met jou (en in overleg met eventueel jouw werkgever) te kunnen communiceren gedurende (en eventueel na afloop) van het coaching traject. Communicatie met jouw werkgever gebeurt enkel en alleen na expliciet voorafgaand overleg met jou.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Ik vraag hier alleen naar als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw traject.
Jouw persoonsgegevens worden natuurlijk niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden tot 5 jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard.

Delen met anderen

Ik deel enkel en alleen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of in het kader van mijn dienstverlening. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wensing Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mij via sabine@wensingcoaching.nl. Ook mag je een eventueel bezwaar indienen tegen de verwerking van de gegevens via dit email adres. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik, Wensing Coaching neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (ik, Sabine, als coach) tussen zit.

 

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met me op via sabine@wensingcoaching.nl.

Meer informatie of een klacht?

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens neem dan contact met me op via sabine@wensingcoaching.nl.
Voor meer informatie over privacy of het indienen van een klacht kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.